Irobot: irobotservice@witt.dk

Robomow: robomow.service@witt.dk

Sage: service@witt.dk

Standard: service@witt.dk

Serviceskema - Serie 900

Vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her.

Dette felt benyttes, hvis du vil have svar på flere mailadresser. Ellers lad feltet stå tomt.

Tømning af støvbeholderen
Rengør støvopsamlere
Rengøring af hældningssensorer og opladningskontakter

Rengøring af sensor til registering af gulv
Rengøring af beholdersensorer
Rengøring af beholdersensorer
Rengøring af beholdersensorer
Rengør forhjul
Rengør den roterende sidebørste

Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.

Består af 3 bogstaver og 18 tal. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

Max 250 tegn.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.