Serviceskema - Serie 600

Inden du udfylder og indsender serviceskemaet!

Venligst se om vores service-chatbot kan løse dit problem.
Klik her for at komme til vores chatbot

Vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her.

Dette felt benyttes, hvis du vil have svar på flere mailadresser. Ellers lad feltet stå tomt.

Støvbeholder tømt
Filter rengjort
Sensorer rengjort
Rengøring af nedgangs-sensorerne
Forhjul og aksel rengjort
Rengøring af hældningssensorer og opladningskontakter
Børster rengjort
Gule lejer rengjort
Sidebørste rengjort

Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.


Består af 21 karakterer. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

Max 250 tegn.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.