Reklamationsrapport (udfyldes af forhandlere)Kontaktoplysninger Forhandler
Kontaktoplysninger slutbruger

Produktoplysninger
Billeddokumentation af produktskade samt emballage SKAL vedhæftes