Sage samarbejder med Witt A/S, som bl.a. er vores distributør og servicepartner vedr. reklamationer.
For at kunne hjælpe dig bedst muligt med din reklamation, bedes du derfor udfylde nedenstående serviceskema.
Vi vender efterfølgende retur så hurtigt som muligt.

Sage Serviceskema

Bemærk! Vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her.

Dette felt benyttes, hvis du vil have svar på flere mailadresser. Ellers lad feltet stå tomt.Max 500 tegn.

Rengøring

1. Gennemskylning af bryggehovedet (min. 3 gange)

2. Afkalkning (Inden for de sidste 14 dage.)

Rengøring af damprør

1. Tilsæt 1 pakke rengøringsmiddel i en tom mælkekande.

2. Tilsæt 1 kop (240 ml) varmt vand.

3. Afmonter damphovedet på damprøret og læg den i blød i kanden sammen med damprøret.

4. Blødgør det i 20 minutter.

5. Rengør, skyl grundigt efter og monter damphovedet på damprøret. Placer damprøret i kanden igen og aktiver dampen i 10 sekunder.

6. Blødgør i endnu 5 minutter.

7. Aktiver dampen flere gange for at rengøre damprøret, og skyl grundigt efter.

8. Tør damprøret tør med en ren klud.

9. Hæld vandet med rengøringsmidlet ud, og rengør mælkekanden grundigt.

Rengøring af konisk kværn

Afmonter øverste del af den koniske kværn
Rengør øverste del af den koniske kværn med børsten
Rengør nederste del af den koniske kværn med børsten
Afmonter stamperenmed magneten
Rengør kværn- Monter stamperen afløbet med dertil- med hånden hørende børste
Monter stamperen afløbet med dertil- med hånden hørende børste
Bemærk:
Vigtigt inden indsendelse til service:
Produktet skal rengøres og tømmes inden indsendelse. (Kaffebeholder, kaffekværn, back flush på bryggehoved, spildevandsbeholder)
Produktet må IKKE indsendes før godkendelse af Witts tekniske afdeling!