iRobot samarbejder med Witt A/S, som bl.a. er vores distributør og servicepartner vedr. reklamationer.
For at kunne hjælpe dig bedst muligt med din reklamation, bedes du derfor udfylde nedenstående serviceskema.
Vi vender efterfølgende retur så hurtigt som muligt.

Serviceskema - i-serien

Bemærk! Vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her.

Dette felt benyttes, hvis du vil have svar på flere mailadresser. Ellers lad feltet stå tomt.

Tømning af støvbeholderen
Rengør støvopsamlere
Rengøring af hældningssensorer og opladningskontakter

Rengøring af filteret
Rengøring af filteret
Rengør forhjul
Rengør den roterende sidebørste
Tør de indvendige sensorer af med en ren, tør klud
Tør døren til støvbeholderen af med en ren, tør klud
Tør opladningskontakterne på hhv. Clean Base og undersiden af robotten af med en ren, tør klud
Fjern eventuelt snavs fra porten i bunden af Clean Base
Træk stikket ud til Clean Base, placer Clean Base på siden. Løsn de 5 skruer på bunden og fjern eventuel snavs
Rengør evakueringsport
Aftør docking-sensorvinduet på Clean Base med en ren, tør klud

Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.Består af 21 karakterer. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

Max 500 tegn.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.