iRobot samarbetar med Witt A/S som bl.a. är vår distributör och servicepartner vid reklamationer.
För att hjälpa dig med din reklamation på bästa möjliga sätt ber vi dig fylla i formuläret nedan.
Vi återkommer sedan så snart vi kan.

Serviceschema - Serie 800

OBS!: Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

Tömning av dammbehållaren
Filterrengöring
Rengöring av dammuppsamlare

Rengöring av sensorerna
Rengöring av sensorerna
Rengöring av sensorerna
Rengöring av fronthjul
Rengöring av sidoborst

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 500 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.