Reklamationsrapport (ifylld av säljare)

PDF-version av serviceschema


Kontaktupplysningar Säljare
Kontaktupplysningar slutanvändare

Produktinformation
Foto dokumentation av skador på produkten och förpackningen SKA bifogas