Reklamationsrapport (ifylld av säljare)Kontaktupplysningar Återförsäljare
Kontaktupplysningar slutanvändare

Produktinformation
Foto dokumentation av skador på produkten och förpackningen SKA bifogas