Serviceschema - Roomba E5

OBS!: Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

Tömning av dammbehållaren
Filterrengöring
Rengöring av dammuppsamlare

Rengöra filtret
Rengöra filtret
Rengöring av fronthjul
Rengöring av sidoborst

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 250 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.