iRobot samarbetar med Witt A/S som bl.a. är vår distributör och servicepartner vid reklamationer.
För att hjälpa dig med din reklamation på bästa möjliga sätt ber vi dig fylla i formuläret nedan.
Vi återkommer sedan så snart vi kan.

Serviceschema - i-serien

OBS!: Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

Tömning av dammbehållaren
Filterrengöring
Rengöring av dammuppsamlare

Rengöra filtret
Rengöra filtret
Rengöring av fronthjul
Rengöring av sidoborst
Torka av de inre sensorerna med en ren, torr trasa.
Torka av dammbehållarluckan med en ren, torr trasa.
Torka av laddningskontakterna på Clean Base och på robotens undersida med en ren, torr trasa
Ta bort eventuellt skräp från tömningsporten från undersidan av Clean Base
Placera laddningsstationen Clean Base på sidan. Lösgör de fem skruvarna som håller fast tömningskanalen på undersidan och ta sedan bort allt skräp.
Rengör tömningsport
Torka av dockningssensorns fönster på rengöringsstationen med en ren torr trasa

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 500 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.