Roidmi Serviceschema

Vi svarar tillbaka till den e-postadress Du anger här

Use this field only if you want us to reply to an extra email. Otherwise leave this empty!

 

Serienummeret findes på produktet som en QR kode.
Du kan enten skanne den direkte her, ved at uploade et billede af den her.
Eller du kan skanne den med en QR skanner og skrive serienummeret direkte i feltet. Du kan hente en QR skanner i AppStore, eller Google Play.
Serienummeret findes her på alle modeller

Max 250 tecken.

Det är viktigt, att konsumenten läser bruksanvisningen, samt kontrollerar följande innan man anmäler service på produkten:

  • Är produkten helt uppladdad?
  • Har munstycket rengjorts för smuts / hår?
  • Är dammbehållaren tömd & filtret rengjort?
  • Har något fastnat i munstycket / röret?
Butiken/kunden blir informerad av Witts Serviceavdelning om huruvida felet kan lösas genom att kunden får tillsänt en reservdel, eller om produkten ska skickas in för service.

Produkten får INTE skickas in till Witt Serviceavdelning, UTAN att detta har avtalats med Witt. Kom ihåg att bifoga serviceschema, samt kopia på inköpskvitto vid inskickande till Witt Serviceavdelning.

Butiken/kunden kommer därefter att löpande bli informeradom serviceförloppet.