Roidmi serviceschema

Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

 

The serialnumber can be found on the product as a QR code.
You can either scan it directly here, by uploading an image of the QR code here.
Or you can scan it with a QR scanner and write the serialnumber directly into the field. You can download a QR scanner for your phone in AppStore or Google Play.
The serialnumber can be found here on all models

Max 250 tecken.

Det är viktigt, att konsumenten läser bruksanvisningen, samt kontrollerar följande innan man anmäler service på produkten:

  • Är produkten helt uppladdad?
  • Har munstycket rengjorts för smuts / hår?
  • Är dammbehållaren tömd & filtret rengjort?
  • Har något fastnat i munstycket / röret?
Butiken/kunden blir informerad av Witts Serviceavdelning om huruvida felet kan lösas genom att kunden får tillsänt en reservdel, eller om produkten ska skickas in för service.

Produkten får INTE skickas in till Witt Serviceavdelning, UTAN att detta har avtalats med Witt. Kom ihåg att bifoga serviceschema, samt kopia på inköpskvitto vid inskickande till Witt Serviceavdelning.

Butiken/kunden kommer därefter att löpande bli informeradom serviceförloppet.