Witt Serviceschema

OBS! Witts serviceschema används endast om roboten är UTAN GARANTI

Anlita Robomow service genom kontakta Robomow Hotline på tel. 08 5250 8480 eller på epost contact.se@robomow.eu

PDF-version av serviceschema


Vi svarar tillbaka till den e-postadress Du anger här

Use this field only if you want us to reply to an extra email. Otherwise leave this empty!


Innan eventuell avhämtning: Avlägsna skyddet (endast City 110 och RM modellerna), rengör roboten och packa ordentligt.

Max 250 tecken.