Witt Serviceschema

OBS! Witts serviceschema används endast om roboten är UTAN GARANTI

Anlita Robomow service genom kontakta Robomow Hotline på tel. 08 5250 8480 eller på epost contact.se@robomow.eu

OBS!: Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!
Innan eventuell avhämtning: Avlägsna skyddet (endast City 110 och RM modellerna), rengör roboten och packa ordentligt.

Max 250 tecken.