iRobot samarbetar med Witt A/S som bl.a. är vår distributör och servicepartner vid reklamationer.
För att hjälpa dig med din reklamation på bästa möjliga sätt ber vi dig fylla i formuläret nedan.
Vi återkommer sedan så snart vi kan.

Serviceschema - Serie 600

OBS!: Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

Tömning av dammbehållaren
Rengöring av filter
Rengöring av trappsensorerna
Rengöring av sensorerna till dammsugarbehållaren
Rengöring av fronthjul och axel
Rengöring av dammuppsamlare
Rengöring av borstar
Rengöring av gula delar
Rengöring av sidoborste

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 500 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.