Serviceschema - Serie 700

Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

Tömning av dammbehållaren
Rengöring av filter
Rengöring av trappsensorerna
Rengöring av sensorerna till dammsugarbehållaren (770-780-790)
Rengöring av fronthjul och axel
Rengöring av dammuppsamlare
Rengöring av borstar
Rengöring av gula delar
Rengöring av sidoborste

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.


Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 250 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.