Serviceschema - Serie 500

Vi svarar tillbaka till den e-postadress Du anger här

Use this field only if you want us to reply to an extra email. Otherwise leave this empty!

Tömning av dammbehållaren
Rengöring av filter
Rengöring av trappsensorerna
Rengöring av fronthjul och axel
Rengöring av borstarna och alla gula delar
Rengöring av borstar
Rengöring av gula delar
Rengöring av gula delar
Rengöring av sidoborste

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.


Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 250 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.