Serviceschema - Scooba 385/390

Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

Rengör Scoobas spillvattenbehållare
Töm och skölj ur spillvattenbehållaren

Rengör Scoobas filter
Skölj under varmt vatten

Skölj alltid av Scoobas borste efter användning
Avlägsna rengöringshuvudet och tag ut borsten

Skölj av rengöringshuvudet och borsten under varmt vatten

Skölj alltid av Scoobas sughuvud under varmt vatten efter användning

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.


Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 250 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.