Serviceskjema - Scooba 450

Merk: Vi svarer tilbake på denne adressen

Bruk dette feltet kun dersom du ønsker at vi svarer til en ekstra e-post.

Tømme og skylle vannbeholdere Trykk på tankutløserknappen for å utløse tanken Tøm og Skyll bruktvannsbeholder

Fjern både de blå og grå beholderlokkene

Hell ut eventuelle gjenværende væsker

Fyll begge beholderne med varmt vann. (Maks 50˚C varmt)

Rist tanken for å skylle innsiden.

Hell ut vannet fra begge beholderne

Skyv utløserklinken til dekselet på børstevalsen til “ulåst” posisjon og åpne dekslet til børstevalsen Skyll rengjøringshodet og børstevalsen

Fjern eventuelt hår som har samlet seg på børstevalsen og rengjøringshodet. Skyll i rennende vann

Fjern hår fra rørlokkene. Skyll i rennende vann

Filteret fjernes med bruk av verktøy

Bruk en skrutrekker til å demontere filteret

Skyll filteret under rennende vann og fjern eventuelle urenheter

Filteret fjernes uten bruk av verktøy
Demonter filteret ved å dreie det
Skyll filteret under rennende vann og fjern eventuelle urenheter

Kontroller etter den grundige rengjøringen ovenfor om roboten fungerer. Hvis ikke, må du fylle ut skjemaet.Består av 21 tegn (Serienummeret finner du på undersiden av roboten, ved å fjerne støvbeholderen. Se evt. Hjelp til selvhjelp)

Hvilke alarmer viser/forteller roboten?

Maks 250 tegn.

MERK:

Roboten må IKKE innsendes før godkjennelse er gitt. Ved innsendelse skal kopi av kjøpskvittering og mailkorrespondanse med Witt Service vedlegges.