Reklamasjonsrapport (bare forhandlere)Kontaktinformasjon Forhandler
Kontaktinformasjon sluttbruker

Produktinformasjon
Bildedokumentasjon av produktskade og emballsjeskade SKAL vedlegges