Serviceskjema - Andre produkter

Vi svarer tilbake på denne adressen

Use this field only if you want us to reply to an extra email.
Består av 3 bokstaver og 18 tall (Serienummeret finner du på undersiden av roboten, ved å fjerne støvbeholderen. Se evt. Hjelp til selvhjelp)

Maks 250 tegn.

MERK:

Roboten må IKKE innsendes før godkjennelse er gitt. Ved innsendelse skal kopi av kjøpskvittering og mailkorrespondanse med Witt Service vedlegges.