Sage samarbeider med Witt A/S, som bl.a. er vår distributør og servicepartner mht. reklamasjoner.
For å kunne hjelpe deg med din reklamasjon på best mulig måte, ber vi deg derfor å fylle ut nedenstående serviceskjema.
Vi kommer deretter tilbake til deg så snart som mulig.

Sage Serviceskjema

Merk: Vi svarer tilbake på denne adressen

Bruk dette feltet kun dersom du ønsker at vi svarer til en ekstra e-post.Maks 500 tegn.

Rengjøring

1. Gjennomskylling av bryggehodet (min. 3 ganger)

2. Avkalking (I løpet av de siste 14 dagene)

Rengjøring av damprøret

1. Tilsett 1 pakke rengjøringsmiddel i en tom melkekanne.

2. Tilsett 1 kopp (240 ml) varmt vann.

3. Demonter damphodet på damprøret og legg det i bløt i kannen sammen med damprøret i 20 minutter.

4. Rengjør, skyll grundig og monter damphodet på damprøret. Plasser damprøret i kannen igjen og aktiver dampen i 10 sekunder.

5. La ligge i bløt i enda 5 minutter.

6. Aktiver dampen flere ganger for å rengjøre damprøret, og skyll grundig.

7. Tørk damprøret tørt med en ren klut.

8. Hell vannet med rengjøringsmiddelet ut, og rengjør melkekannen grundig.

Rengjøring av konisk kvern

Demonter øverste del av den koniske kvernen
Rengjør øverste del av den koniske kvernen med børsten
Rengjør nederste del av den koniske kvernen med børsten
Demonter stamperen med magneten
Rengjør kvernavløpet Monter stamperen med den tilhørende med hånden børsten
Monter stamperen med den tilhørende med hånden
Merk:
Viktig før innsendelse til service:
Produktet skal rengjøres og tømmes før innsendelse (Kaffebeholder, kaffekvern, back flush på bryggehodet, avløpsvannbeholder)
Produktet må IKKE sendes inn før godkjennelse er gitt!