Serviceschema - Scooba 450

Vi svarar till den e-postadress som anges här

Använd bara detta fält om du vill att vi även svarar till en extra e-postadress. Annars lämnar du tomt!

Tryck på tankspärren för att lossa tanken. Töm och skölj ur spillvattenbehållaren

Lossa både det blå och det grå tanklocket. Skölj under varmt vatten

Häll ut eventuell kvarvarande vätska. Avlägsna rengöringshuvudet och tag ut borsten

Fyll båda behållarna med varmt vatten. (Max 50˚C varmt)

Skaka tanken för att skölja ur den.

Töm båda behållarna på vätska.

Placera spärren till rullborstens skydd i ”upplåst” läge och öppna rullborstens skydd. Skölja städhuvud och rullborste

Ta bort eventuellt hår som ansamlats på rullborsten och städhuvudet. Skölj båda delarna under rinnande vatten.

Ta bort hår från ändhylsorna. Skölj under rinnande vatten.

Filtret avlägsnas med verktyg

Använd en skruvmejsel för att avlägsna filtret

Skölj av filtret, se till att avlägsna hår och annat skräp

Filtret avlägsnas utan verktyg
Avlägsna filtret genom att vrida filtret
Skölj av filtret, se till att avlägsna hår och annat skräp

Kontrollera efter ovanstående grundliga rengöring om roboten fungerar. Fungerar den inte – fyll då i resten av schemat.


Består av 21 tecken. (Serienumret finns på undersidan av roboten när dammbehållaren tas bort. Se ev. hjälp till självhjälp.)

Vilka alarm visar/berättar roboten?

Max 250 tecken.

OBS!:

Roboten får INTE skickas in utan godkännande.

När roboten skickas in, måste kopior av inköpskvitto och mejl-eller brevkorrespondens med Witt service bifogas.