Serviceskjema - Serie 500

Vi svarer tilbake på denne adressen

Use this field only if you want us to reply to an extra email.

Tømming av støvbeholderen
Rengjøring av filteret
Rengjøring av nedgangssensorene
Rengjøring av forhjul
Rengjøring av børstene og tilhørende deler
Rengjøring av børster
Rengjøring av gule deler
Rengjøring av gule deler
Rengjøring av sidebørste

Kontroller etter den grundige rengjøringen ovenfor om roboten fungerer. Hvis ikke, må du fylle ut skjemaet.


Består av 21 tegn (Serienummeret finner du på undersiden av roboten, ved å fjerne støvbeholderen. Se evt. Hjelp til selvhjelp)

Hvilke alarmer viser/forteller roboten?

Maks 250 tegn.

MERK:

Roboten må IKKE innsendes før godkjennelse er gitt. Ved innsendelse skal kopi av kjøpskvittering og mailkorrespondanse med Witt Service vedlegges.