Serviceskema - Scooba 450

Inden du udfylder og indsender serviceskemaet!

Venligst nulstil robotten via APP, før udfyldelse af service skema, da ofte løser mange fejl.

Venligst se om vores service-chatbot kan løse dit problem.
Klik her for at komme til vores chatbot

Bemærk! Vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her.

Dette felt benyttes, hvis du vil have svar på flere mailadresser. Ellers lad feltet stå tomt.

Tryk på udløserknappen for at fjerne beholderen Tøm og skyl vandbeholderne

Fjern både det blå og det grå dæksel.

Hæld overskydende væske ud.

Fyld begge rum med varmt vand. (Maks 50 ̊C varmt)

Ryst beholderen for at skylle den indvendig.

Hæld vandet ud af begge rum.

Skub udløserlåsen til rullebørste- afdækning til den “åbne” position og åbn rullebørsteafdækningen. Skyl rengøringshoved og rullebørste

Fjern hår, der kan have samlet sig på rullebørste og rengøringshovedet. Skyl under rindende vand.

Fjern hår fra endedækslerne. Skyl under rindende vand.

Filter fjernes med brug af værktøj

Brug en skruetrækker for at fjerne det gule tankfilter.

Rengør filteret og sørg for at fjerne hår og andre aflejringer.

Filter fjernes uden brug af værktøj
Drej for at fjerne det gule tankfilter.
Rengør filteret og sørg for at fjerne hår og andre aflejringer.

Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.Består af 21 karakterer. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

Max 250 tegn.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.